Kalın Bağırsağı Tutan Endometriozisde Bağırsak Cerrahisi Doğurganlığı Arttırabilir mi?

05.06.2018

Makale: Bowel surgery as a fertility-enhancing procedure in patients with colorectal endometriosis: methodological, pathogenic and ethical issues, Human Reproduction, April 2018

 

Kalın bağırsakta endometriozisi olan infertil (kısır) kadınlara bağırsak cerrahisi doğurganlığı arttrıcı bir yöntem olarak önerilmektedir. Cerrahide kalın bağırsak parçasının tamamıyla çıkarılması (kolonik segmental rezeksiyon) veya sadece hastalıklı parçanın çıkarılması (lokal eksizyon) gibi yöntemler uygulanmaktadır. Bağırsağı tutan endometrioziste cerrahi uygulanan on hastadan yaklaşık birinde enfeksiyon, bağırsakların uç uca bağlanması/yakınlaştırılması sırasında ayrılma (anastomotik dehisens), son kalın bağırsak bölümü (rektum) ile vajina arasında delik oluşması (rektovajinal fistül), idrar kesesi ve bağırsak sinirlerinde hasara bağlı idrarı tam boşaltamama, idrar tutamama (nörojenik mesane) veya dışkı tutamama gibi önemli problemler görülmektedir. 

Endometriozise bağlı kalın bağırsak oluşan tıkanıklık, ağrı, kanama gibi şikayetler varlığında bağırsak cerrahisi gerekebilirken, şikayeti olmayan, sadece çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, bağırsak cerrahisinin yapılması için yeterli bilimsel kanıt yoktur. Diğer endometriozis formları ile karşılaştırıldığında bağırsak endometriozisinin radikal olarak çıkarılması kadınların sağlığına yönelik potansiyel tehlikeler içerir. Bu tip hastaların bağırsak cerrahisinin farklı uygulamalarının  olumlu ve olumsuz sonuçlarına ilişkin belirsizlikler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirme  tarafsız olarak ameliyat öncesi yapılmalıdır.


Özetleyen: Dr. Nilüfer Akgün