Endometriozise Bağlı Ağrı Tedavisinde Doğum Kontrol Hapları Gerçekten Etkili Mi?

06.06.2018

Makale: Oral contraceptives for pain associated with endometriosis, Cochrane Database of Systematic Reviews 2018

 

 

Endometriozis, üreme çağındaki kadınları etkileyen, ağrı ve infertiliteye (çocuk sahibi olmada güçlük) sebep olabilen önemli bir hastalıktır. Bilinen adıyla doğum kontrol hapları (kombine oral kontraseptifler) endometriozis sonucu ortaya çıkan ağrının tedavisinde uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır ancak bilimsel literatürde bu ilaçların etkinliğini plasebo (gerçekte ilaç olmayan etkisiz madde) veya diğer ilaçlarla kıyaslayan çok az sayıda randomize kontrollü çalışma (RKÇ) vardır. Bu çalışmaların mevcut verileri tartışmalı ve kuvvetli ölçüde yanlı gibi görünmektedir.

2018 yılının Mayıs ayında yayınlanan Cochrane derlemede endometriozis ile ilişkili ağrı tedavisinde doğum kontrol haplarının etkinliğini değerlendiren RKÇ’ler değerlendirilmiştir. Araştırma sonucu doğum kontrol hapları plasebo ile karşılaştıran iki adet ve diğer ilaçlarla (goserelin) ile karşılaştıran bir adet RKÇ’ye ulaşılmıştır. Bu çalışmalar incelendiğinde endometriozisle ilişkili ağrının tedavisinde doğum kontrol haplarının plasebo veya diğer medikal tedavi seçeneklerine göre üstlüğünün değerlendirilmesi için yeterli kanıt bulunamamıştır. Endometriozis ile ilişkili ağrının tedavisinde doğum kontrol haplarının rolünü tam olarak değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.


Özetleyen: Dr. Mehmet Ceyhan